Váš projekt si zaslúži kvalitný betón

Moderné výrobné technológie, certifikované produkty a osobný prístup

Partneri v stavebníctve

Rastieme vďaka dlhodobým partnerstvám. Ponuku betónových zmesí dopĺňame odborným poradenstvom a dlhoročnými skúsenosťami v stavebníctve.

Certifikované betóny
Doprava a čerpanie
Betónové prefabrikáty
Štrkopiesky

Rozvíjame región

Chceme byť zodpovedným regionálnym lídrom, ktorý myslí na udržateľnú budúcnosť. Spoločne s Vami rozvíjame náš región.