Naša ponuka

Budujme spolu

Rastieme vďaka dlhodobým partnerstvám. Ponuku betónových zmesí dopĺňame odborným poradenstvom a dlhoročnými skúsenosťami v stavebníctve.

Certifikovaná kvalita

Kvalita výrobkov, bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia sú piliermi nášho podnikania.

Betón s garantovanou dobou spracovateľnosti 60 minút

Betón STN EN 206 - C8/10 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax16 - S2
Betón STN EN 206 - C12/15 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax4 - S2
Betón STN EN 206 - C12/15 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax8 - S2
Betón STN EN 206 - C12/15 - X0 (SK) - Cl 0,1 - Dmax16 - S3

Betón STN EN 206 - C16/20 - XC1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax4 - S2
Betón STN EN 206 - C16/20 - XC1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax8 - S2
Betón STN EN 206 - C16/20 - XC1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax16 - S3

Betón STN EN 206 - C20/25 - XC1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax4 - S2
Betón STN EN 206 - C20/25 - XC1 (SK) - Cl 0,1 - Dmax8 - S2

Betón s garantovanou dobou spracovateľnosti 90 minút

Betón STN EN 206 - C20/25 - XC2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax16 - S4
max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8

Betón STN EN 206 - C25/30 - XC3 (SK) - Cl 0,1 - Dmax16 - S4
max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8

Betón STN EN 206 - C30/37 - XC4, XD2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax16 - S4
max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8

Betón STN EN 206 - C35/45 - XC4, XD3 (SK) - Cl 0,1 - Dmax16 - S4
max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8

Betón STN EN 206 - C30/37 - XC4, XD2, XF4, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax16 - S4
max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti proti síranovej agresivite

Betón STN EN 206 - C35/45 - XC4, XD3, XF4, XA2 (SK) - Cl 0,1 - Dmax16 - S4
max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8, bez odolnosti proti síranovej agresivite

Vozový park

V Moldave sme doma. Rýchla a ekonomická doprava betónu na Vašu stavbu.